ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

เตรียมพร้อมสอบ N-Net ปีการศึกษา 2566

 

📍 แจ้งนักศึกษา สกร.อำเภอปง เตรียมพร้อมสอบ N-Net ปีการศึกษา 2566
👉 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567
ประถมศึกษา เวลา 08.45 น. - 12.00 น.
มัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 08.45 น. - 12.00 น.
มัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 1 เวลา 08.30 - 12.00 น.


ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage