ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สกร.อำเภอปง

วันที่ 22 มกราคม 2567 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป งพร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา สกร.อำเภอปง เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเพื่อการรายงานผลการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายประดิษฐ์ พอใจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พระครูสถาพรพัฒนกิจ กรรมการสถานศึกษา นายศักดิ์ กะลาสี กรรมการสถานศึกษา นางบุษยาพร จันทะวาส กรรมการสถานศึกษา และนางกนกพร อุ้มเมือง คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมการประชุมไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage