ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

รับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน

วันที่ 24 มกราคม 2567 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ร่วมให้การต้อนรับ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และคณะฯ เข้าร่วมตรวจติดตามและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมอำเภอปง จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage