ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ครูผู้ช่วย และนายสมบัติ เมืองเจียง ครูอาสาสมัครฯ นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของศศช.บ้านห้วยกอก รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก จำนวน 30 ชั่วโมง โดยมีนายสุชาติ ฤทธิ์ยิ่ง เป็นวิทยากร และนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ ศศช.บ้านห้วยกอก และ ศศช.บ้านห้วยเอี๋ยน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา


ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage