ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลมินิมาราธอนพิชิตภูลังกา

วันที่ 25 ธันวาคม 2565 นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอปง เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลมินิมาราธอนพิชิตภูลังกา โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ตำบลผาช้างน้อย 2. เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านปางค่าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลผาช้างน้อย 3. เพื่อสร้างเจตคติและค่านิยมที่ดีในการออกกำลังกายให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลช้างน้อย ณ จุดชมทะเลหมอกบ้านปางมะโอ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา


ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage