ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นชนเผ่าม้ง ประจำปี 2565

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง นำโดยนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอปง จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นชนเผ่าม้ง ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชนเผ่าม้งให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวด้านจิตใจมิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดหรือการกระทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย และเพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึก เห็นความสำคัญ เกิดความรัก ความหวงแหน และร่วมสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ณ สนามกลางบ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา


ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage