ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยนายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ครูผู้ช่วย นายสมบัติ เมืองเจียง ครูอาสาสมัครฯ และนายวีรยุทธ บุญต่อ ครู กศน.ตำบล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี พ.ศ.2565 ณ สนามกีฬากลางบ้านปางค่าเหนือ หมู่ 6 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น


ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage