ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพครูในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง นำโดยนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอปง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพครูในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา มาให้ความรู้ ได้รับเกียรติจากนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage