ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

โครงการฝึกอบรม “การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเปราะบางของจังหวัดพะเยา” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จังหวัดพะเยา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเปราะบางของจังหวัดพะเยา” ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพะเยาได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเปราะบาง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เยาวชนควรรู้ ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา


ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage