ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

กศน.อำเภอปง ประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน วางแผนการจัดกิจกรรม และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564

 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 กศน.อำเภอปง ประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน วางแผนการจัดกิจกรรม และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 ให้กับ ครู กศน.ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ อุทิศตน เพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมอบเข็มทอง ให้กับนางเยาวนันท์ ถูกจิตร์ ครูอาสาสมัครฯ และเข็มเงิน ให้กับนายอำนาจ เลิศคำ ครูอาสาสมัครฯ และนายวุฒิพงษ์ พันธ์พัฒนกุล ครูอาสาสมัครฯ และ ณ หอประชุม กศน.อำเภเอปง จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage