ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ประชุมคณะครู กศน. เพื่อ นิเทศ ติดตาม ข้อมูลนักศึกษาขั้นพื้นฐานในการเข้าสอบ N-net และการสอบปลายภาค

 วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประชุมคณะครู กศน. เพื่อ นิเทศ ติดตาม ข้อมูลนักศึกษาขั้นพื้นฐานในการเข้าสอบ N-net และการสอบปลายภาค ของนักศึกษา กศน.อำเภอปง ที่อยู่ต่างจังหวัด และอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยผ่านระบบ Zoomไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage