ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครู พร้อมคณะครูและบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสการสวรรคตครบ 7 ปี "สัตตมวรรษ" ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลปงมาตัดแต่งกิ่งไม้


ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage