ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

จัดเตรียมสิ่งของเครื่องไทยทานใส่ “ก๋วย”(ตะกร้า)

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พร้อมคณะครูและบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา นำโดยนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา พร้อมบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา จัดเตรียมสิ่งของเครื่องไทยทานใส่ “ก๋วย”(ตะกร้า) ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เพื่อร่วมทำบุญพิธี “ทานก๋วยสลาก” ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ วัดบ้านห้วยแม่แดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage