ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

จัดทำโรงทาน เพื่อร่วมทำบุญพิธี “ทานก๋วยสลากภัต”

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดทำโรงทาน เพื่อร่วมทำบุญพิธี “ทานก๋วยสลากภัต” ณ วัดบ้านห้วยแม่แดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage