ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนายการ กศน.อำเภอปง เข้าร่วมประชุมการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ครั้งที่ 1/2563 โดยรับเกียรติจากนายสุชาติศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมภูลังกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา


ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage