ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม​ ผู้อำนวยการ​ กศน.อำเภอปง​ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ เรื่องการแยกการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และกิจกรรมการจัดกิจกรรมตามอัธยาศัย​ ณ​ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง
ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage