ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

นำนักศึกษาเข้ารับฉีดวัคซีน (Pfizer) เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้​คณะครู กศน.อำเภอปง นำนักศึกษาเข้ารับฉีดวัคซีน (Pfizer) เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 29 คน​ ณ โรงพยาบาลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้หลังเข้ารับการฉีดวัคซีนนักศึกษาทุกคนยังคงมีอาการอยู่ในภาวะปกติและเฝ้าประเมินอาการข้างเคียงอย่างต่อเนื่องผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ “หมอพร้อม”ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage