ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2564 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย​ข้าราชการครูและบุคลากร กศน.อำเภอปง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อทบทวนสถานการณ์การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ผลการดำเนินงาน ของสถานศึกษาในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา​(2560-2569) โดยมีนางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม และมี​ ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage