ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

แปลงสาธิตกสิกรรมธรรมชาติ (โคกหนองนา โมเดล)

 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง พร้อมด้วยคณะครูศศช. ครูกศน.ตำบลและประชาชนบ้านน้ำปุก ร่วมดำเนินการวางแผนพัฒนาพื้นที่ศศช.บ้านน้ำปุก เป็นสถานที่สาธิตแปลงกสิกรรมธรรมชาติ (โคกหนองนา โมเดล) ตามนโยบาย เลขาธิการ กศน. ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ในด้านการจัดการพื้นที่การเกษตรแบบเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้าน กิจกรรมมีดังนี้ 1.ขุดคลองไส้ไก่หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้านโดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น 2.ประชุมวางแผนการดำเนินงานบนพื้นที่สูง(ศศช.) ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 2 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage