ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

เข้าร่วมพิธีทำบุญศาลาหอเรือคำ ศาลาเจ้าแม่ตะเคียน พิธีบรรจุหัวใจพระเจ้าฝนแสนห่า และร่วมทำบุญโรงทาน

 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง และบุคลากร​ ในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญศาลาหอเรือคำ ศาลาเจ้าแม่ตะเคียน พิธีบรรจุหัวใจพระเจ้าฝนแสนห่า และร่วมทำบุญโรงทาน โดยมีพระครูมงคลจันทโชติ(หลวงปู่จันทร์ โชติโก) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ลานกิจกรรมหน้าหนองเรือคำ ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage