ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

กศนตำบล.งิมเคลื่อนที่นำความรู้สู่ชุมชน ประจำปี2564

 วันที่ 25 พฤศจิกายน2563 นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ คณะครูกศน.ตำบลงิมและบุคลากรในสังกัดจัดกิจกรรม #กศนตำบล.งิมเคลื่อนที่นำความรู้สู่ชุมชน ประจำปี2564

มีกิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรม60นาทีมีงานทำ (ขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสด)
2.กิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563และงานตามภาระกิจ กศน.
3.กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ (การพับดอกใบเตย)
โดยมีนายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปงเป็นประธานพิธีเปิด ณ วัดบ้านนาดอ หมู่ที่ 17 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

 
 

 

  
   
 


ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage