ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปง เลขที่ 286 หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 โทรศัพท์ 054-497256

ห้องสมุดประชาชนอำเภอปงเปิดให้ได้บริการแล้ว

   ห้องสมุดประชาชนอำเภอปงเปิดให้ได้บริการแล้ว ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ตั้งแต่วัน พุธ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564ไม่มีความคิดเห็น:

Welcome to my blog
go to my homepage
Go to homepage